Webdesignskolan, CSS layout
Home News Dogs Puppies Breeding Results Guestbook Malin Oskarson &
Jan-Krister Johansson

Korpabergsvägen 4
441 41 Alingsås

+46 (0)725-737 666

e-post© Hönsetorps Kennel
Antal besökare:


FCI Breed Standard


Grupp 2

STANDARD FÖR DVÄRGSCHNAUZER FCI nr 183
(Zwergschnauzer)

ORIGINALSTANDARD 2006-02-21
FCI-STANDARD 2006-03-29; tyska
SKKs STANDARDKOMMITTÉ 2000-11-07, ändrad 2006-05-05

URSPRUNGSLAND/HEMLAND:
Tyskland

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Sällskapshund

FCI-KLASSI-FIKATION:
Grupp 2, sektion 1

BAKGRUND/ÄNDAMÅL:
Runt förra sekelskiftet uppträdde en schnauzerdvärghund runt Frankfurt am Main under namnet strävhårig dvärgpinscher. Det var ingen lätt uppgift att ur olika former, storlekar och typer och ur virrvarret av hårda, mjuka och silkesaktiga pälsstrukturer ta fram en liten hund som exteriört och temperamentsmässigt till fullo motsvarade sin större rasfrände.

HELHETSINTRYCK:
Dvärgschnauzern skall vara strävhårig, liten, kraftig, elegant, snarare kompakt än smäcker. Den skall vara en förminskad avbild av mellanschnauzern utan att ge ett dvärgartat intryck.

VIKTIGA MÅTT-FÖRHÅLLANDEN:
Dvärgschnauzern skall vara kvadratiskt byggd varvid mankhöjden ungefär skall motsvara kroppslängden.

Huvudets hela längd (från nosspets till nackknöl) skall motsvara hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning).

UPPFÖRANDE/KARAKTÄR:
Dvärgschnauzern liknar mellanschnauzern i lynnet men har också den lilla hundens karaktär och uppförande. Dess klokhet, oräddhet, uthållighet och vaksamhet gör dvärgschnauzern till en trevlig sällskapshund, som också kan tjäna som vakthund och ändå utan problem rymmas i en liten bostad.

HUVUD:

Skallparti:
Skallpartiet skall vara kraftigt och långsträckt utan starkt framträdande nackknöl. Huvudet skall vara i proportion till hundens kroppsmassa. Pannan skall vara flat, utan rynkor och löpa parallellt med nosryggen.

Stop:
Stopet verkar p g a ögonbrynen tydligt markerat.

Nostryffel:
Nostryffeln skall vara välutvecklad och alltid svart.

Nosparti:
Nospartiet skall sluta i en trubbig kil. Nosryggen skall vara rak.

Läppar:
Läpparna skall vara svarta, strama och sluta tätt intill käkarna. Mungiporna skall vara strama.

Käkar/tänder:
Under- och överkäkarna skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet skall vara kraftigt utvecklat med rent vita tänder. Tuggmuskulaturen skall vara kraftigt utvecklad, men ingen stark kindbildning får störa huvudets (med skägget) rektangulära form.

Ögon:
Ögonen skall vara medelstora, ovala och riktade framåt. De skall vara mörka med livligt uttryck. Ögonkanterna skall ligga väl an.

Öron:
Hängöronen skall vara högt ansatta och vikta. De skall vara v-formade och öronens inre kant skall ligga mot kinderna. Öronen skall vara symmetriskt burna och riktade framåt mot tinningarna. Öronvikningen skall vara parallell och inte ligga ovanför skallens plan.

HALS:

Den starka och muskulösa nacken skall vara flott välvd och halsen skall harmoniskt och jämnt övergå i manken. Halsen skall vara kraftigt ansatt, smäcker, ädelt böjd och vara i proportion till hundens kroppsmassa. Halshuden skall vara stram och utan rynkor.

KROPP:

Rygglinje:
Rygglinjen skall från manken slutta något bakåt.

Manke:
Manken skall utgöra överlinjens högsta punkt.

Rygg:
Ryggen skall vara kraftig, kort och stram.

Ländparti:
Ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt. Avståndet från sista revbenet till höften skall vara kort, varvid hunden verkar kompakt.

Kors:
Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen.

Bröstkorg:
Bröstkorgen skall vara måttligt bred, vara oval i genomskärning och nå till armbågarna. Förbröstet skall vara markant utvecklat genom bröstbensknappen.

Underlinje:
Flankerna skall inte vara överdrivet uppdragna utan bilda en vackert böjd linje.

Svans:
Svansen skall vara naturlig (okuperad).

EXTREMITETER:

Framställ:
Framstället skall sett framifrån vara kraftigt, rakt och inte trångt ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka.

Skulderblad:
Skulderbladen skall ligga tätt an mot bröstkorgen. Skuldrorna skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall vara ca 50 grader.

Överarm:
Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen. De skall vara kraftiga och muskulösa. De skall vara vinklade ca 95-105 grader mot skulderbladen.

Armbåge:
Armbågarna skall ligga väl an och varken vara utåt- eller inåtvridna.

Underarm:
Underarmarna skall från alla sidor sedda vara fullkomligt raka, kraftigt utvecklade och väl musklade.

Handlov:
Handlovarna skall vara kraftiga, stadiga och bara lätt avvika från underarmslinjerna.

Mellanhand:
Mellanhänderna skall sedda framifrån vara lodräta. Sedda från sidan skall de vara något snedställda. De skall vara kraftiga och något fjädrande.

Tassar:
Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill varandra liggande tår (kattfötter). Klorna skall vara korta och mörka. Trampdynorna skall vara hårda.

Bakställ:
Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån skall de vara parallella och inte trångt ställda.

Lår:
Låren skall vara måttligt långa. De skall vara breda med kraftig muskulatur.

Knäled:
Knäna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

Underben:
Underbenen skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraftfulla hasor.

Has:
Hasorna skall vara utpräglat vinklade, kraftiga och stabila samt varken vara inåt- eller utåtriktade.

Mellanfot:
Mellanfötterna skall vara korta och lodrätt ställda.

Baktassar:
Baktassarna skall ha korta, välvda och tätt intill varandra liggande tår. Klorna skall vara korta och svarta.

RÖRELSER:

Rörelserna skall vara elastiska, eleganta, kvicka i vändningarna, fria och marktäckande. Frambenen skall ta för sig framåt så mycket som möjligt. Bakbenen skall ge det erforderliga påskjutet och vara mycket marktäckande och fjädrande. Ena sidans framben och andra sidans bakben skall föras framåt samtidigt. Rygg, ledband och leder skall vara fasta.

HUD:

Huden skall ligga stram på hela kroppen.

PÄLS:

Pälsstruktur:
Pälsen skall vara spänstigt hård och tät. Den skall bestå av tät underull och hårt täckhår som skall vara åtliggande över hela kroppen och inte vara för kort. Täckhåret skall vara strävt och tillräckligt långt för att dess struktur skall kunna bedömas. Det skall varken vara borstigt eller vågigt. Pälsen på benen tenderar att inte vara riktigt så hård. På pannan och öronen skall pälsen vara kort. Som typiska kännetecken skall det på nospartiet finnas skägg som inte får vara för mjukt, samt buskiga ögonbryn som skall skugga ögonen lätt.

Färg:

 • Rent svart med svart underull

 • Peppar och salt

 • Svart och silver

 • Rent vit med vit underull
För peppar och salt gäller som mål en mellanton med lika fördelad, väl pigmenterad pepparfärgad och grå underull. De tillåtna färgnyanserna är från mörkt järngrå till silvergrå. Alla färgvarianterna måste uppvisa en mörk mask som harmoniskt skall anpassa sig till varje färgslag och understryka uttrycket. Tydligt ljusa tecken på huvudet, bröstet och benen är inte önskvärda.

För svart och silver gäller som avelsmål svarta täckhår med svart underull. Vita tecken skall finnas över ögonen, på kinderna, i skägget, på strupen, som två skilda trekanter på framsidan av bringan, på mellanhänderna, tassarna, på innansidan av bakbenen och under svansen. Panna, hals och öronens utsida skall liksom täckhåret vara svarta.

STORLEK/VIKT:

Mankhöjd:
Hanhundar och tikar: 30-35 cm

Vikt:
Hanhundar och tikar: 4-8 kg

FEL:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 • grov eller rund skalle

 • pannrynkor

 • kort, spetsigt eller smalt nosparti

 • tångbett

 • starkt framträdande kindmuskulatur

 • ljusa ögon; för stora eller runda ögon

 • lågt ansatta eller mycket långa, olikt burna öron

 • hakpåse

 • löst halsskinn, smal halsrygg

 • för lång, uppdragen eller svag rygg

 • karprygg

 • sluttande kors

 • svans som direkt från sin ansättning bärs in över ryggen

 • långa tassar

 • passgång

 • för kort, lång, mjuk, vågig eller silkesaktig päls

 • sotig päls

 • brun underull

 • hos peppar och salt: ålstreck eller svart sadel

 • hos svart och silver: inte klart från varandra skilda brösttrianglar

 • mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden föreskrivna med upp till 1 cm

ALLVARLIGA FEL:

 • grov eller tunn, låg- eller högställd

 • omvänd könsprägel (t ex maskulin tik)

 • utåtvridna armbågar

 • rakt eller hjulbent bakställ

 • för långa underben

 • inåtvridna hasor

 • för korta mellanfötter

 • vit eller fläckig päls hos färgslagen svart eller peppar och salt.

 • fläckig päls hos färgslagen svart och silver eller vit

 • mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden före skrivna med mer än 1 cm men mindre än 2 cm

DISKVALIFICERANDE FEL:

 • missbildningar av varje slag

 • otypisk

 • bettfel som över-, under- eller korsbett

 • enskilda grava fel som konstruktions-, päls- och färgfel

 • mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden före skrivna med mer än 2 cm

 • skyggt, aggressivt, ilsket, överdrivet misstänksamt, nervöst uppträdande

NOTA BENE:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

TESTIKLAR:

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.